Systemhimling

Systemhimling
GHV leverer himlinger av blant annet mineralull, aluminium, stål, strekkmetall, tre, treull og gips.
Spesialist i akustisk regulering. Våre hovedleverandører er Glava, Ecophon, Rockfon og AMF.

Systemvegg

Systemvegg
GHV leverer system- og glassvegger med lyd- og brannkrav godkjent i henhold til norske og internasjonale standarder. Vår hovedleverandør er DEKO.

Elementvegg / Foldevegg

GHV leverer foldevegger og elementvegger fra enkle trekkspillvegger til elementvegger med høye lydkrav og elektrisk betjening. Landsdekkende. Vår hovedleverandør er tyske Hufcor.

Systemgulv

2017Systemgulv
GHV leverer datagulv / systemgulv / installasjonsgulv. Denne løsningen gir mulighet for å legge tekniske installasjoner lett tilgjengelig under gulvet. Landsdekkende. Vår hovedleverandør er Jansen Products.

Solskjerming

Solskjerm-persienner
GHV leverer fast og bevegelig solskjerming til næringsbygg. Blant annet persienner, markiser, screen, KoolShade, lamellgardiner og solskjerm med lameller. Vi har fokus på forbedring av innemiljø/inneklima, energisparing og lave vedlikeholdskostnader. Landsdekkende.

Støydemping

2017Stoydemping
GHV har alltid vært opptatt av støydemping / akustisk regulering av alle typer lokaler f.eks. i skole. barnehage, kontor, forsamlingslokaler, idrettshaller, verksted, industri. Vi tilbyr løsninger for himlinger og vegger for ønsket reduksjon av støy og etterklang. Mulighet for kombinasjon med bildetrykk samt løsninger for lokaler med hygienekrav. Landsdekkende.

Teleskoptribune

Teleskoptribune Skyveamfi
GHV leverer skyvbare amfi / teleskoptribuner. Kombinert med elementvegger gir dette mulighet for fleksibel utnyttelse av lokalene. Landsdekkende.

Toalettskillevegger

Toalettskillevegger
GHV fører toalettskillevegger samt dusjvegger og garderobeløsninger av svært høy kvalitet til meget konkurransedyktige priser.

Vi har også berøringsfrie løsninger med høyt fokus på hygiene.

Byggevarer

Byggevarer
GHV selger byggevarer til hele landet, blant annet opphengssystem for himling, stålstendere til vegg, datagulv, foldevegger, lydabsorbenter og FADE akustisk pusshimling

Andre produkter

GHV vil være en fleksibel leverandør, og hjelper gjerne til med supplering av produkter for å få gjennomført gode prosjekter. Dette kan f.eks. være rullegitter / sikringsgitter, branngardiner, hyller, toalettskillevegger, porter og fasadeløsninger. Ved behov tar vi også ansvar for å skaffe og koordinere andre byggfag som f.eks. elektro, ventilasjon, rørlegger.

Byggmester

2017Mester
GHV er godkjent byggmestervirksomhet, og har sentral godkjenning. Dette gir oss mulighet til å foreta tradisjonelle byggeoppdrag ut over systeminnredning. Vi leverer også spesialinnredninger.